Stopka


Sprawdź angielską wersje tej lekcji w naszym rozszerzonym tutorialu Bootstrap.


Stopka to dodatkowy komponent nawigacyjny. Może zawierać odnośniki, przyciski, informacje o firmie, prawa autorskie, formularze i wiele innych elementów. Umieszczana jest na dole Twojej witryny.

Stopki mogą zawierać wiele różnych komponentów. Przejdźmy po kolei przez najpopularniejsze z nich.

Prawa autorskie

To prawdopodobnie najważniejsza część każdej stopki.

W sekcji praw autorskich umieszczamy maskę za pomocą kodu RGBA lub HSLA, aby ją wyróżnić. Możesz zmieniać intensywność koloru, manipulując ostatnią wartością w kodzie RGBA / HSLA.

                  
                   <footer class="bg-light text-center text-lg-start">
 <!-- Copyright -->
 <div class="text-center p-3" style="background-color: hsla(0, 0%, 0%, 0.2);">
  © 2022 Copyright:
  <a class="text-dark" href="https://mdbootstrap.com/">MDBootstrap.com</a>
 </div>
 <!-- Copyright -->
</footer>
                  
                 

Odnośniki

Możesz dostosować liczbę kolumn, korzystając z systemu siatki.

                  
                   <footer class="bg-light text-center text-lg-start">
 <!-- Grid container -->
 <div class="container p-4">
  <!--Grid row-->
  <div class="row">
   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase">Links</h5>

    <ul class="list-unstyled mb-0">
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 1</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 2</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 3</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 4</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <!--Grid column-->

   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase mb-0">Links</h5>

    <ul class="list-unstyled">
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 1</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 2</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 3</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 4</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <!--Grid column-->

   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase">Links</h5>

    <ul class="list-unstyled mb-0">
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 1</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 2</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 3</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 4</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <!--Grid column-->

   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase mb-0">Links</h5>

    <ul class="list-unstyled">
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 1</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 2</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 3</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-dark">Link 4</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <!--Grid column-->
  </div>
  <!--Grid row-->
 </div>
 <!-- Grid container -->

 <!-- Copyright -->
 <div class="text-center p-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);">
  © 2020 Copyright:
  <a class="text-dark" href="https://mdbootstrap.com/">MDBootstrap.com</a>
 </div>
 <!-- Copyright -->
</footer>
                  
                 

Tekst

Aby poznać bardziej zaawansowane opcje tekstu, zajrzyj do dokumentacji typografii lub dokumentacji narzędzi tekstowych .

                  
                   <footer class="bg-light text-center text-lg-start">
 <!-- Grid container -->
 <div class="container p-4">
  <!--Grid row-->
  <div class="row">
   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-6 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase">Footer text</h5>

    <p>
     Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste atque ea quis
     molestias. Fugiat pariatur maxime quis culpa corporis vitae repudiandae
     aliquam voluptatem veniam, est atque cumque eum delectus sint!
    </p>
   </div>
   <!--Grid column-->

   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-6 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase">Footer text</h5>

    <p>
     Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste atque ea quis
     molestias. Fugiat pariatur maxime quis culpa corporis vitae repudiandae
     aliquam voluptatem veniam, est atque cumque eum delectus sint!
    </p>
   </div>
   <!--Grid column-->
  </div>
  <!--Grid row-->
 </div>
 <!-- Grid container -->

 <!-- Copyright -->
 <div class="text-center p-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);">
  © 2020 Copyright:
  <a class="text-dark" href="https://mdbootstrap.com/">MDBootstrap.com</a>
 </div>
 <!-- Copyright -->
</footer>
                  
                 

Footer text

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste atque ea quis molestias. Fugiat pariatur maxime quis culpa corporis vitae repudiandae aliquam voluptatem veniam, est atque cumque eum delectus sint!

Footer text

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste atque ea quis molestias. Fugiat pariatur maxime quis culpa corporis vitae repudiandae aliquam voluptatem veniam, est atque cumque eum delectus sint!

© 2020 Copyright: MDBootstrap.com

Obrazy

Aby poznać bardziej zaawansowane opcje obrazów, zajrzyj do dokumentacji obrazów .

                  
                   <footer class="text-center text-white" style="background-color: #caced1;">
 <!-- Grid container -->
 <div class="container p-4">
  <!-- Section: Images -->
  <section class="">
   <div class="row">
    <div class="col-lg-2 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
     <div
      class="bg-image hover-overlay ripple shadow-1-strong rounded"
      data-ripple-color="light"
     >
      <img
       src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/new/fluid/city/113.webp"
       class="w-100"
      />
      <a href="#!">
       <div
        class="mask"
        style="background-color: rgba(251, 251, 251, 0.2);"
       ></div>
      </a>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
     <div
      class="bg-image hover-overlay ripple shadow-1-strong rounded"
      data-ripple-color="light"
     >
      <img
       src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/new/fluid/city/111.webp"
       class="w-100"
      />
      <a href="#!">
       <div
        class="mask"
        style="background-color: rgba(251, 251, 251, 0.2);"
       ></div>
      </a>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
     <div
      class="bg-image hover-overlay ripple shadow-1-strong rounded"
      data-ripple-color="light"
     >
      <img
       src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/new/fluid/city/112.webp"
       class="w-100"
      />
      <a href="#!">
       <div
        class="mask"
        style="background-color: rgba(251, 251, 251, 0.2);"
       ></div>
      </a>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
     <div
      class="bg-image hover-overlay ripple shadow-1-strong rounded"
      data-ripple-color="light"
     >
      <img
       src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/new/fluid/city/114.webp"
       class="w-100"
      />
      <a href="#!">
       <div
        class="mask"
        style="background-color: rgba(251, 251, 251, 0.2);"
       ></div>
      </a>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
     <div
      class="bg-image hover-overlay ripple shadow-1-strong rounded"
      data-ripple-color="light"
     >
      <img
       src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/new/fluid/city/115.webp"
       class="w-100"
      />
      <a href="#!">
       <div
        class="mask"
        style="background-color: rgba(251, 251, 251, 0.2);"
       ></div>
      </a>
     </div>
    </div>
    <div class="col-lg-2 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
     <div
      class="bg-image hover-overlay ripple shadow-1-strong rounded"
      data-ripple-color="light"
     >
      <img
       src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/new/fluid/city/116.webp"
       class="w-100"
      />
      <a href="#!">
       <div
        class="mask"
        style="background-color: rgba(251, 251, 251, 0.2);"
       ></div>
      </a>
     </div>
    </div>
   </div>
  </section>
  <!-- Section: Images -->
 </div>
 <!-- Grid container -->

 <!-- Copyright -->
 <div class="text-center text-dark p-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);">
  © 2020 Copyright:
  <a class="text-dark" href="https://mdbootstrap.com/">MDBootstrap.com</a>
 </div>
 <!-- Copyright -->
</footer>
                  
                 

Ikony

Aby poznać bardziej zaawansowane opcje ikon, zajrzyj do dokumentacji ikon oraz dokumentacji przycisków.

                  
                   <footer class="text-center text-white" style="background-color: #f1f1f1;">
 <!-- Grid container -->
 <div class="container pt-4">
  <!-- Section: Social media -->
  <section class="mb-4">
   <!-- Facebook -->
   <a
    class="btn btn-link btn-floating btn-lg text-dark m-1"
    href="#!"
    role="button"
    data-mdb-ripple-color="dark"
    ><i class="fab fa-facebook-f"></i
   ></a>

   <!-- Twitter -->
   <a
    class="btn btn-link btn-floating btn-lg text-dark m-1"
    href="#!"
    role="button"
    data-mdb-ripple-color="dark"
    ><i class="fab fa-twitter"></i
   ></a>

   <!-- Google -->
   <a
    class="btn btn-link btn-floating btn-lg text-dark m-1"
    href="#!"
    role="button"
    data-mdb-ripple-color="dark"
    ><i class="fab fa-google"></i
   ></a>

   <!-- Instagram -->
   <a
    class="btn btn-link btn-floating btn-lg text-dark m-1"
    href="#!"
    role="button"
    data-mdb-ripple-color="dark"
    ><i class="fab fa-instagram"></i
   ></a>

   <!-- Linkedin -->
   <a
    class="btn btn-link btn-floating btn-lg text-dark m-1"
    href="#!"
    role="button"
    data-mdb-ripple-color="dark"
    ><i class="fab fa-linkedin"></i
   ></a>
   <!-- Github -->
   <a
    class="btn btn-link btn-floating btn-lg text-dark m-1"
    href="#!"
    role="button"
    data-mdb-ripple-color="dark"
    ><i class="fab fa-github"></i
   ></a>
  </section>
  <!-- Section: Social media -->
 </div>
 <!-- Grid container -->

 <!-- Copyright -->
 <div class="text-center text-dark p-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);">
  © 2020 Copyright:
  <a class="text-dark" href="https://mdbootstrap.com/">MDBootstrap.com</a>
 </div>
 <!-- Copyright -->
</footer>
                  
                 

Kolory

Kolor tła ustawiany jest za pomocą klasy CSS .bg-light. Możesz ustawić własny kolor, wybierając z palety kolorów MDB lub poprzez ustawienie całkowicie niestandardowego koloru za pomocą customowego CSS, na przykład style="background-color: #9933CC;"

Zmieniając kolor stopki na ciemniejszy, pamiętaj również o zmianie koloru elementów zawierających.

W poniższym przykładzie dodajemy klasę .text-white, aby zmienić kolor tekstu na biały, oraz w linkach zamieniamy klasę .text-dark na .text-white.

                  
                   <footer class="bg-primary text-white text-center text-lg-start">
 <!-- Grid container -->
 <div class="container p-4">
  <!--Grid row-->
  <div class="row">
   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-6 col-md-12 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase">Footer Content</h5>

    <p>
     Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste atque ea quis
     molestias. Fugiat pariatur maxime quis culpa corporis vitae repudiandae aliquam
     voluptatem veniam, est atque cumque eum delectus sint!
    </p>
   </div>
   <!--Grid column-->

   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase">Links</h5>

    <ul class="list-unstyled mb-0">
     <li>
      <a href="#!" class="text-white">Link 1</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-white">Link 2</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-white">Link 3</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-white">Link 4</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <!--Grid column-->

   <!--Grid column-->
   <div class="col-lg-3 col-md-6 mb-4 mb-md-0">
    <h5 class="text-uppercase mb-0">Links</h5>

    <ul class="list-unstyled">
     <li>
      <a href="#!" class="text-white">Link 1</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-white">Link 2</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-white">Link 3</a>
     </li>
     <li>
      <a href="#!" class="text-white">Link 4</a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <!--Grid column-->
  </div>
  <!--Grid row-->
 </div>
 <!-- Grid container -->

 <!-- Copyright -->
 <div class="text-center p-3" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);">
  © 2020 Copyright:
  <a class="text-white" href="https://mdbootstrap.com/">MDBootstrap.com</a>
 </div>
 <!-- Copyright -->
</footer>
                  
                 

Footer Content

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Iste atque ea quis molestias. Fugiat pariatur maxime quis culpa corporis vitae repudiandae aliquam voluptatem veniam, est atque cumque eum delectus sint!

© 2020 Copyright: MDBootstrap.com
Uwaga: Stopki mają wiele dostępnych opcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nich, przeczytaj stronę dokumentacji stopek lub skorzystaj z naszego narzędzia do generowania stopki.

Krok 1 - stwórz stopkę i dodaj ją do projektu

Korzystając z powyższej wiedzy, stwórzmy stopkę zawierającą prawa autorskie, odnośniki, tekst i ikony.

Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ każdy z elementów i funkcjonalności użytych w stopce został już omówiony w tej i poprzednich lekcjach.

                  
                   <!-- Footer -->
<footer class="text-center text-lg-start bg-light text-muted">

 <div class="container">
  <!-- Section: Social media -->
  <section class="d-flex justify-content-center justify-content-lg-between p-4 pb-1">
   <!-- Left -->
   <div class="me-5 d-none d-lg-block">
    <span>Get connected with us on social networks:</span>
   </div>
   <!-- Left -->

   <!-- Right -->
   <div>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
     <i class="fab fa-facebook-f"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
     <i class="fab fa-twitter"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
     <i class="fab fa-google"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
     <i class="fab fa-instagram"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
     <i class="fab fa-linkedin"></i>
    </a>
    <a href="" class="me-4 text-reset">
     <i class="fab fa-github"></i>
    </a>
   </div>
   <!-- Right -->
  </section>
  <!-- Section: Social media -->

 </div>

 <hr class="hr">

 <div class="container">
  <!-- Section: Links -->
  <section class="">
   <div class="container text-center text-md-start mt-5">
    <!-- Grid row -->
    <div class="row mt-3">
     <!-- Grid column -->
     <div class="col-md-3 col-lg-4 col-xl-3 mx-auto mb-4">
      <!-- Content -->
      <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">
       <i class="fas fa-gem me-3"></i>Company name
      </h6>
      <p>
       Here you can use rows and columns to organize your footer content. Lorem ipsum
       dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
      </p>
     </div>
     <!-- Grid column -->

     <!-- Grid column -->
     <div class="col-md-2 col-lg-2 col-xl-2 mx-auto mb-4">
      <!-- Links -->
      <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">
       Products
      </h6>
      <p>
       <a href="#!" class="text-reset">Angular</a>
      </p>
      <p>
       <a href="#!" class="text-reset">React</a>
      </p>
      <p>
       <a href="#!" class="text-reset">Vue</a>
      </p>
      <p>
       <a href="#!" class="text-reset">Laravel</a>
      </p>
     </div>
     <!-- Grid column -->

     <!-- Grid column -->
     <div class="col-md-3 col-lg-2 col-xl-2 mx-auto mb-4">
      <!-- Links -->
      <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">
       Useful links
      </h6>
      <p>
       <a href="#!" class="text-reset">Pricing</a>
      </p>
      <p>
       <a href="#!" class="text-reset">Settings</a>
      </p>
      <p>
       <a href="#!" class="text-reset">Orders</a>
      </p>
      <p>
       <a href="#!" class="text-reset">Help</a>
      </p>
     </div>
     <!-- Grid column -->

     <!-- Grid column -->
     <div class="col-md-4 col-lg-3 col-xl-3 mx-auto mb-md-0 mb-4">
      <!-- Links -->
      <h6 class="text-uppercase fw-bold mb-4">Contact</h6>
      <p><i class="fas fa-home me-3"></i> New York, NY 10012, US</p>
      <p>
       <i class="fas fa-envelope me-3"></i>
       info@example.com
      </p>
      <p><i class="fas fa-phone me-3"></i> + 01 234 567 88</p>
      <p><i class="fas fa-print me-3"></i> + 01 234 567 89</p>
     </div>
     <!-- Grid column -->
    </div>
    <!-- Grid row -->
   </div>
  </section>
  <!-- Section: Links -->
 </div> <!-- Copyright -->
 <div class="text-center p-4" style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);">
  © 2022 Copyright:
  <a class="text-reset fw-bold" href="https://mdbootstrap.com/">MDBootstrap.com</a>
 </div>
 <!-- Copyright -->
</footer>
<!-- Footer -->
                  
                 John Doe

O autorze

Michal Szymanski

Współzałożyciel MDBootstrap / Umieszczony na liście Forbes „30 under 30” / Entuzjasta oprogramowania open-source / Tancerz, miłośnik wiedzy i książek.

Autor setek artykułów na temat programowania, biznesu, marketingu i efektywności. W przeszłości pracował jako edukator z młodzieżą z problemami w sierocińcach i zakładach karnych.

Wypróbuj więcej narzędzi dla Bootstrapa

 1. Licencja open-source, darmowy użytek komercyjny i niekomercyjny
 2. Setki komponentów i szablonów najwyższej jakości
 3. Wszystko spójne, dobrze udokumentowane i niezawodne
 4. Bardzo prosta instalacja w ciągu 1 minuty
 5. Paczki rozwiązań dla Bootstrap 5, Angular, React i Vue
Bootstrap components