Nawigacja (Navbar)


Sprawdź angielską wersje tej lekcji w naszym rozszerzonym tutorialu Bootstrap.


Pasek nawigacyjny to złożony komponent z wieloma dostępnymi opcjami.

Jednakże, ponieważ w każdym projekcie dobra nawigacja jest absolutnie kluczowym elementem interfejsu, w tej lekcji zajrzymy głębiej w nawigację Bootstrapa.

Krok 1 - dodaj przykład podstawowej nawigacji do projektu

Przejdź na stronę dokumentacji paska nawigacyjnego i skopiuj kod przykładu podstawowego. Następnie wklej go do pliku index.html wewnątrz sekcji <header>.

                  
                   <!--Main Navigation-->
<header>

 <!-- Navbar -->
 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <!-- Container wrapper -->
  <div class="container-fluid">
   <!-- Toggle button -->
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-mdb-toggle="collapse"
    data-mdb-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"
    aria-label="Toggle navigation">
    <i class="fas fa-bars"></i>
   </button>

   <!-- Collapsible wrapper -->
   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
    <!-- Navbar brand -->
    <a class="navbar-brand mt-2 mt-lg-0" href="#">
     <img src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/logo/mdb-transaprent-noshadows.webp" height="15" alt="MDB Logo"
      loading="lazy" />
    </a>
    <!-- Left links -->
    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Dashboard</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Team</a>
     </li>
     <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Projects</a>
     </li>
    </ul>
    <!-- Left links -->
   </div>
   <!-- Collapsible wrapper -->

   <!-- Right elements -->
   <div class="d-flex align-items-center">
    <!-- Icon -->
    <a class="text-reset me-3" href="#">
     <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
    </a>

    <!-- Notifications -->
    <div class="dropdown">
     <a class="text-reset me-3 dropdown-toggle hidden-arrow" href="#" id="navbarDropdownMenuLink" role="button"
      data-mdb-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
      <i class="fas fa-bell"></i>
      <span class="badge rounded-pill badge-notification bg-danger">1</span>
     </a>
     <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink">
      <li>
       <a class="dropdown-item" href="#">Some news</a>
      </li>
      <li>
       <a class="dropdown-item" href="#">Another news</a>
      </li>
      <li>
       <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
    <!-- Avatar -->
    <div class="dropdown">
     <a class="dropdown-toggle d-flex align-items-center hidden-arrow" href="#" id="navbarDropdownMenuAvatar"
      role="button" data-mdb-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
      <img src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/new/avatars/2.webp" class="rounded-circle" height="25"
       alt="Black and White Portrait of a Man" loading="lazy" />
     </a>
     <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end" aria-labelledby="navbarDropdownMenuAvatar">
      <li>
       <a class="dropdown-item" href="#">My profile</a>
      </li>
      <li>
       <a class="dropdown-item" href="#">Settings</a>
      </li>
      <li>
       <a class="dropdown-item" href="#">Logout</a>
      </li>
     </ul>
    </div>
   </div>
   <!-- Right elements -->
  </div>
  <!-- Container wrapper -->
 </nav>
 <!-- Navbar -->

</header>
<!--Main Navigation-->
                  
                 

Zapisz plik i odśwież przeglądarkę. Powinieneś zobaczyć pasek nawigacji.

Trochę przypomina zwykły pasek nawigacyjny, prawda? Więc dlaczego tyle kodu? Rozbijmy to na mniejsze części i przeanalizujmy je po kolei.

Najpierw przyjrzyjmy się głównemu, najbardziej zewnętrznemu elementowi nawigacji.

                  
                   <!-- Navbar -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
                  
                 

Co robi każdy element:

 • Klasa navbar dostarcza podstawowy styl i zachowanie dla komponentu. Jeśli ją usuniesz, nawigacja zostanie całkowicie zepsuta.
 • Klasa navbar-expand-lg określa przy jakim punkcie przerwania (czyli powyżej jakiej szerokości ekranu) nawigacja ma się rozwijać i zmieniać się z widoku mobilnego na widok desktopowy. Jak pamiętasz z poprzedniej lekcji o siatce, punkt przerwania -lg oznacza równy lub większy niż 992 piksele. Jeśli chcesz zmienić punkt przerwania, możesz wybrać spośród dostępnych opcji.
 • Klasa navbar-light definiuje, że linki nawigacyjne w pasku nawigacyjnym mają być dostosowane do jasnego tła. Możesz to zmienić na klasę navbar-dark, a linki staną się białe, więc będziesz musiał zmienić kolor tła paska nawigacyjnego na coś ciemnego, aby zapewnić odpowiedni kontrast.
 • Klasa bg-light określa kolor tła paska nawigacyjnego jako bardzo jasny szary. Możesz go zmienić na przykład na bg-dark lub inne dostępne kolory.

Krok 2 - zmodyfikuj nawigację

Korzystając z powyższej wiedzy, zróbmy trochę przeróbek w nawigacji. Zmień najbardziej zewnętrzny element, jak następuje:

                  
                   <!-- Navbar -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
                  
                 

Obecnie nawigacja wydaje się być nieco zepsuta, na przykład elementy po prawej stronie są ledwo widoczne. Ale nie martw się, wkrótce to naprawimy.

Krok 3 - zmień kontener

Następny element, na który spojrzymy, jest nam już dobrze znany. To kontener, który pozwala nam ustawić podstawowe marginesy dla naszego układu. Jak widzisz teraz, jest to container-fluid, czyli kontener bez marginesów, rozciągnięty na pełną szerokość.

                  
                   <!-- Container wrapper -->
<div class="container-fluid">
                  
                 

Zmień ten kontener na zwykły container, abyśmy mogli cieszyć się nieco marginesami.

                  
                   <!-- Container wrapper -->
<div class="container">
                  
                 

Krok 4 - przyjrzyj się przyciskowi przełączania

Poniżej otwierającego znacznika elementu kontenera mamy przycisk przełączania. Zawiera wiele atrybutów, ale naprawdę interesuje nas tylko ten: data-mdb-target="#navbarSupportedContent".

                  
                   <!-- Toggle button -->
<button class="navbar-toggler" type="button" data-mdb-toggle="collapse" data-mdb-target="#navbarSupportedContent"
 aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
 <i class="fas fa-bars"></i>
</button>
                  
                 

Jak widzisz, wskazuje na element o określonym identyfikatorze, którym jest #navbarSupportedContent . Jeśli spojrzysz na swój plik index.html, na pasku nawigacyjnym, zobaczysz, że element z klasą collapse zawiera właśnie taki identyfikator. Oznacza to, że nasz przycisk przełączania będzie wywoływał rozwinięcie (collapse) elementu z tym konkretnym identyfikatorem (#navbarSupportedContent), gdy pasek nawigacyjny składa się do widoku mobilnego.

Zauważ, że przycisk przełączania (nazywany również hamburgerem) nie jest widoczny w widoku na komputerze. Pojawia się tylko wtedy, gdy pasek nawigacyjny składa się do widoku mobilnego (konkretnie, gdy szerokość ekranu jest mniejsza niż punkt przerwania ustawiony w klasie navbar-expand-lg, czyli w tym przypadku 992 piksele).

Poniżej przycisku przełączania mamy element collapse z identyfikatorem navbarSupportedContent, o którym właśnie wspomnieliśmy.

                  
                   <!-- Collapsible wrapper -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
                  
                 

Wewnątrz elementu collapse musimy umieścić wszystkie elementy, które chcemy ukryć w widoku mobilnym.

Krok 5 - zmień navbar-brand

Pierwszy element wewnątrz elementu collapse to element navbar-brand. W tym przypadku jest to grafika z logo MDB.

                  
                   <!-- Navbar brand -->
<a class="navbar-brand mt-2 mt-lg-0" href="#">
 <img src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/logo/mdb-transaprent-noshadows.webp" height="15" alt="MDB Logo"
  loading="lazy" />
</a>
                  
                 

Moglibyśmy tam umieścić inną grafikę, ale wybierzmy inną opcję i użyjmy zamiast tego ikony.

Przejdź do strony dokumentacji ikon i wybierz ikonę, która ci się podoba. Ja wybrałem ikonę diamentu .

Następnie zamień element <img> na tę ikonę i dodaj do niej klasę text-secondary, aby zmienić kolor na przyjemny odcień szarości.

                  
                   <a class="navbar-brand mt-2 mt-lg-0" href="#">
 <i class="fas fa-gem text-secondary"></i>
</a>
                  
                 

Po zapisaniu pliku i odświeżeniu przeglądarki, powinieneś zobaczyć wybraną przez siebie ikonę w pasku nawigacyjnym zamiast logo MDB.

Krok 6 - zmień linki

Poniżej elementu navbar-brand znajdziesz linki:

                  
                   <!-- Left links -->
<ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Dashboard</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Team</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Projects</a>
 </li>
</ul>
<!-- Left links -->
                  
                 

To bardzo prosty element i nie ma tutaj wiele do omówienia. Niemniej jednak wprowadzimy kilka zmian.

                  
                   <!-- Left links -->
<ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-secondary fw-bold" href="#">About</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-secondary fw-bold" href="#">Projects</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-secondary fw-bold" href="#">Contact</a>
 </li>
</ul>
<!-- Left links -->
                  
                 

Co zrobiliśmy:

 • Zmieniliśmy tekst w linkach (na "About", "Projects" i "Contact"), aby odpowiadały przyszłym sekcjom naszej strony docelowej, które będziemy tworzyć w przyszłych lekcjach.
 • Dodaliśmy klasę text-secondary, aby linki miały ten sam kolor co element navbar-brand.
 • Dodaliśmy klasę fw-bold do linków, aby pogrubić tekst. ("fw" to skrót od "font weight" - "grubość czcionki"). Jeśli chcesz sprawdzić inne dostępne opcje zmiany czcionki, zajrzyj do strony dokumentacji tekstu.

Teraz powinno to wyglądać tak:

Krok 7 - zmień ikony

Poniżej elementu "collapse" znajdziesz osadzone ikony w elemencie div oznaczonym jako "Right elements".

To, że są umieszczone poza elementem "collapse", oznacza, że będą one wciąż widoczne w widoku mobilnym, co jest pożądanym zachowaniem.

Uwaga: Jak widzisz, obecne są tutaj klasy d-flex i align-items-center. Dotyczą one flexbox, kolejnego potężnego narzędzia Bootstrap. Poznamy je dokładniej w późniejszych lekcjach, ale na razie zostawmy je tak, jak są.
                  
                   <!-- Right elements -->
<div class="d-flex align-items-center">
 <!-- Icon -->
 <a class="text-reset me-3" href="#">
  <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
 </a>

 <!-- Notifications -->
 <div class="dropdown">
  <a class="text-reset me-3 dropdown-toggle hidden-arrow" href="#" id="navbarDropdownMenuLink" role="button"
   data-mdb-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
   <i class="fas fa-bell"></i>
   <span class="badge rounded-pill badge-notification bg-danger">1</span>
  </a>
  <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink">
   <li>
    <a class="dropdown-item" href="#">Some news</a>
   </li>
   <li>
    <a class="dropdown-item" href="#">Another news</a>
   </li>
   <li>
    <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
   </li>
  </ul>
 </div>
 <!-- Avatar -->
 <div class="dropdown">
  <a class="dropdown-toggle d-flex align-items-center hidden-arrow" href="#" id="navbarDropdownMenuAvatar"
   role="button" data-mdb-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
   <img src="https://mdbcdn.b-cdn.net/img/new/avatars/2.webp" class="rounded-circle" height="25"
    alt="Black and White Portrait of a Man" loading="lazy" />
  </a>
  <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-end" aria-labelledby="navbarDropdownMenuAvatar">
   <li>
    <a class="dropdown-item" href="#">My profile</a>
   </li>
   <li>
    <a class="dropdown-item" href="#">Settings</a>
   </li>
   <li>
    <a class="dropdown-item" href="#">Logout</a>
   </li>
  </ul>
 </div>
</div>
<!-- Right elements -->
                  
                 

Oprócz zwykłej statycznej ikony koszyka zakupów, znajdziesz tu również dwie rozwijane listy: "Notifications" i "Avatar".

Ponieważ ta lekcja staje się naprawdę długa, omówimy rozwijane listy w przyszłych lekcjach. Zamiast tego zamieńmy je na 2 inne statyczne ikony. Po prostu skopiujemy ikonę koszyka zakupów i wkleimy ją 2 razy więcej.

                  
                   <!-- Right elements -->
<div class="d-flex align-items-center">
 <!-- Icon -->
 <a class="text-reset me-3" href="#">
  <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
 </a>
 <a class="text-reset me-3" href="#">
  <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
 </a>
 <a class="text-reset me-3" href="#">
  <i class="fas fa-shopping-cart"></i>
 </a>
</div>
<!-- Right elements -->
                  
                 

Teraz chcemy zastąpić te ikony ikonami mediów społecznościowych i podlinkować do nich zewnętrzne strony. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku poprzednich linków, dodamy klasę text-secondary, aby zachować spójność kolorystyczną.

I ponownie - możesz skorzystać z naszej ogromnej kolekcji ikon i wybrać te, które ci się podobają, a następnie podlinkować je tam, gdzie chcesz.

                  
                   <!-- Right elements -->
<div class="d-flex align-items-center">
 <!-- Icon -->
 <a class="text-secondary me-3" href="https://www.youtube.com/c/Mdbootstrap/videos" rel="nofollow" target="_blank">
  <i class="fab fa-youtube"></i>
 </a>
 <!-- Icon -->
 <a class="text-secondary me-3" href="https://twitter.com/ascensus_mdb" rel="nofollow" target="_blank">
  <i class="fab fa-twitter"></i>
 </a>
 <!-- Icon -->
 <a class="text-secondary me-3" href="https://github.com/mdbootstrap/mdb-ui-kit" rel="nofollow" target="_blank">
  <i class="fab fa-github"></i>
 </a>

</div>
<!-- Right elements -->
                  
                 

Oto efekt końcowy naszych modyfikacji w pasku nawigacyjnym:

Och, to była długa lekcja! Możesz bezpiecznie poczuć satysfakcję, ponieważ przetrawiliśmy wiele ważnych i dość trudnych zagadnień. Dobra robota!
John Doe

O autorze

Michal Szymanski

Współzałożyciel MDBootstrap / Umieszczony na liście Forbes „30 under 30” / Entuzjasta oprogramowania open-source / Tancerz, miłośnik wiedzy i książek.

Autor setek artykułów na temat programowania, biznesu, marketingu i efektywności. W przeszłości pracował jako edukator z młodzieżą z problemami w sierocińcach i zakładach karnych.

Wypróbuj więcej narzędzi dla Bootstrapa

 1. Licencja open-source, darmowy użytek komercyjny i niekomercyjny
 2. Setki komponentów i szablonów najwyższej jakości
 3. Wszystko spójne, dobrze udokumentowane i niezawodne
 4. Bardzo prosta instalacja w ciągu 1 minuty
 5. Paczki rozwiązań dla Bootstrap 5, Angular, React i Vue
Bootstrap components