Formularze


Sprawdź angielską wersje tej lekcji w naszym rozszerzonym tutorialu Bootstrap.


Prawie każdy projekt potrzebuje formularza. W tej lekcji stworzymy formularz kontaktowy i ogólnie przyjrzymy się bliżej formularzom.

Podstawowe pole wprowadzania danych

Podstawowy przykład pola wprowadzania danych składa się z elementu input o określonym identyfikatorze ID oraz elementu label połączonego poprzez to ID z inputem. Oba elementy są zawinięte w klasę .form-outline, która zapewnia wygląd w stylu material design.

                  
                   <div class="form-outline">
 <input type="text" id="inputBasicExample" class="form-control" />
 <label class="form-label" for="inputBasicExample">Example label</label>
</div>
                  
                 

Rozmiary

Ustaw wysokości za pomocą klas takich jak .form-control-lg oraz .form-control-sm.

                  
                   <div class="form-outline">
 <input type="text" id="formControlLg" class="form-control form-control-lg" />
 <label class="form-label" for="formControlLg">Form control lg</label>
</div>

<div class="form-outline">
 <input type="text" id="formControlDefault" class="form-control" />
 <label class="form-label" for="formControlDefault">Form control default</label>
</div>

<div class="form-outline">
 <input type="text" id="formControlSm" class="form-control form-control-sm" />
 <label class="form-label" for="formControlSm">Form control sm</label>
</div>
                  
                 

Wyłączone (Disabled)

Dodaj atrybut logiczny disabled do elementu input, aby nadać mu wyblakły wygląd i wyłączyć zdarzenia wskaźnika.

                  
                   <div class="form-outline mb-3">
 <input
  class="form-control"
  id="formControlDisabled"
  type="text"
  placeholder="Disabled input"
  aria-label="disabled input example"
  disabled
 />
 <label class="form-label" for="formControlDisabled">Disabled</label>
</div>
                  
                 
Uwaga: Elementy input w MDBootstrap mają wiele dostępnych opcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nich, przeczytaj stronę dokumentacji wprowadzania danych.

Formularze

Każda grupa pól input powinna znajdować się w elemencie <form>. MDB nie dostarcza domyślnego stylowania dla elementu <form> , ale istnieją pewne potężne funkcje przeglądarki, które są dostarczane domyślnie.

Ponieważ MDB stosuje display: block i width: 100% do prawie wszystkich naszych formularzy kontrolnych, formularze domyślnie układają się pionowo. Dodatkowe klasy mogą być używane do zróżnicowania tego układu dla każdego formularza z osobna.

Formularz logowania

Podstawowy przykład prostego formularza logowania z polami input (adres e-mail i hasło), polem wyboru (checkbox) oraz przyciskiem do przesyłania (submit).

Pole wyboru (checkbox) i odnośnik "zapomniałem hasła" są umieszczone w linii za pomocą układu siatki dwukolumnowej.

                  
                   <form>
 <!-- Email input -->
 <div class="form-outline mb-4">
  <input type="email" id="form1Example1" class="form-control" />
  <label class="form-label" for="form1Example1">Email address</label>
 </div>

 <!-- Password input -->
 <div class="form-outline mb-4">
  <input type="password" id="form1Example2" class="form-control" />
  <label class="form-label" for="form1Example2">Password</label>
 </div>

 <!-- 2 column grid layout for inline styling -->
 <div class="row mb-4">
  <div class="col d-flex justify-content-center">
   <!-- Checkbox -->
   <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="form1Example3" checked />
    <label class="form-check-label" for="form1Example3"> Remember me </label>
   </div>
  </div>

  <div class="col">
   <!-- Simple link -->
   <a href="#!">Forgot password?</a>
  </div>
 </div>

 <!-- Submit button -->
 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Sign in</button>
</form>
                  
                 

Formularz rejestracji

Typowy formularz rejestracji z dodatkowymi przyciskami rejestracji.

                  
                   <form>
 <!-- 2 column grid layout with text inputs for the first and last names -->
 <div class="row mb-4">
  <div class="col">
   <div class="form-outline">
    <input type="text" id="form3Example1" class="form-control" />
    <label class="form-label" for="form3Example1">First name</label>
   </div>
  </div>
  <div class="col">
   <div class="form-outline">
    <input type="text" id="form3Example2" class="form-control" />
    <label class="form-label" for="form3Example2">Last name</label>
   </div>
  </div>
 </div>

 <!-- Email input -->
 <div class="form-outline mb-4">
  <input type="email" id="form3Example3" class="form-control" />
  <label class="form-label" for="form3Example3">Email address</label>
 </div>

 <!-- Password input -->
 <div class="form-outline mb-4">
  <input type="password" id="form3Example4" class="form-control" />
  <label class="form-label" for="form3Example4">Password</label>
 </div>

 <!-- Checkbox -->
 <div class="form-check d-flex justify-content-center mb-4">
  <input class="form-check-input me-2" type="checkbox" value="" id="form2Example33" checked />
  <label class="form-check-label" for="form2Example33">
   Subscribe to our newsletter
  </label>
 </div>

 <!-- Submit button -->
 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block mb-4">Sign up</button>

 <!-- Register buttons -->
 <div class="text-center">
  <p>or sign up with:</p>
  <button type="button" class="btn btn-secondary btn-floating mx-1">
   <i class="fab fa-facebook-f"></i>
  </button>

  <button type="button" class="btn btn-secondary btn-floating mx-1">
   <i class="fab fa-google"></i>
  </button>

  <button type="button" class="btn btn-secondary btn-floating mx-1">
   <i class="fab fa-twitter"></i>
  </button>

  <button type="button" class="btn btn-secondary btn-floating mx-1">
   <i class="fab fa-github"></i>
  </button>
 </div>
</form>
                  
                 

or sign up with:

Formularz kontaktowy

Klasyczny formularz kontaktowy z textarea(polem na wiadomość).

                  
                   <form>
 <!-- Name input -->
 <div class="form-outline mb-4">
  <input type="text" id="form4Example1" class="form-control" />
  <label class="form-label" for="form4Example1">Name</label>
 </div>

 <!-- Email input -->
 <div class="form-outline mb-4">
  <input type="email" id="form4Example2" class="form-control" />
  <label class="form-label" for="form4Example2">Email address</label>
 </div>

 <!-- Message input -->
 <div class="form-outline mb-4">
  <textarea class="form-control" id="form4Example3" rows="4"></textarea>
  <label class="form-label" for="form4Example3">Message</label>
 </div>

 <!-- Checkbox -->
 <div class="form-check d-flex justify-content-center mb-4">
  <input class="form-check-input me-2" type="checkbox" value="" id="form4Example4" checked />
  <label class="form-check-label" for="form4Example4">
   Send me a copy of this message
  </label>
 </div>

 <!-- Submit button -->
 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block mb-4">Send</button>
</form>
                  
                 
Uwaga: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o formularzach, układach formularzy i innych dostępnych opcjach, przeczytaj stronę dokumentacji formularzy.

Krok 1 - stwórz pustą sekcję Contact

Przygotujmy miejsce na nasz formularz.

W pliku index.html, poniżej sekcji z kartami cenowymi, dodaj nową sekcję z siatką na 2 kolumny pośrodku.

                  
                   <!-- Section: Contact -->
<section class="mb-5 mb-lg-10">

 <h3 class="fw-bold text-center mb-5">Contact us</h3>

 <div class="row gx-xl-5">

  <div class="col-lg-5 mb-4 mb-lg-0">

  </div>

  <div class="col-lg-7 mb-4 mb-lg-0">

  </div>

 </div>

</section>
<!-- Section: Contact -->
                  
                 

Krok 2 - dodaj formularz kontaktowy

W pierwszej kolumnie dodaj formularz kontaktowy, który przedstawiliśmy w tej lekcji w powyższym przykładzie.

                  
                   <!-- Section: Contact -->
<section class="mb-5 mb-lg-10">

 <h3 class="fw-bold text-center mb-5">Contact us</h3>

 <div class="row gx-xl-5">

  <div class="col-lg-5 mb-4 mb-lg-0">

   <form>
    <!-- Name input -->
    <div class="form-outline mb-4">
     <input type="text" id="form4Example1" class="form-control" />
     <label class="form-label" for="form4Example1">Name</label>
    </div>

    <!-- Email input -->
    <div class="form-outline mb-4">
     <input type="email" id="form4Example2" class="form-control" />
     <label class="form-label" for="form4Example2">Email address</label>
    </div>

    <!-- Message input -->
    <div class="form-outline mb-4">
     <textarea class="form-control" id="form4Example3" rows="4"></textarea>
     <label class="form-label" for="form4Example3">Message</label>
    </div>

    <!-- Checkbox -->
    <div class="form-check d-flex justify-content-center mb-4">
     <input class="form-check-input me-2" type="checkbox" value="" id="form4Example4" checked />
     <label class="form-check-label" for="form4Example4">
      Send me a copy of this message
     </label>
    </div>

    <!-- Submit button -->
    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block mb-4">Send</button>
   </form>

  </div>

  <div class="col-lg-7 mb-4 mb-lg-0">

  </div>

 </div>

</section>
<!-- Section: Contact -->
                  
                 

I to wszystko w tej lekcji. W następnej lekcji ukończymy nasz Contact section, więc gdy będziesz gotowy, kliknij "dalej".
John Doe

O autorze

Michal Szymanski

Współzałożyciel MDBootstrap / Umieszczony na liście Forbes „30 under 30” / Entuzjasta oprogramowania open-source / Tancerz, miłośnik wiedzy i książek.

Autor setek artykułów na temat programowania, biznesu, marketingu i efektywności. W przeszłości pracował jako edukator z młodzieżą z problemami w sierocińcach i zakładach karnych.

Wypróbuj więcej narzędzi dla Bootstrapa

 1. Licencja open-source, darmowy użytek komercyjny i niekomercyjny
 2. Setki komponentów i szablonów najwyższej jakości
 3. Wszystko spójne, dobrze udokumentowane i niezawodne
 4. Bardzo prosta instalacja w ciągu 1 minuty
 5. Paczki rozwiązań dla Bootstrap 5, Angular, React i Vue
Bootstrap components