Bootstrap tutorial logo
Niejednokrotnie przesyłając coś na serwer bądź wypełniając kolejne etapy formularzy można zobaczyć paski postępu. Kolejnym przykładem jest chwalenie się na swoim potrfolio w jakiej ilości zna się jakąś technologię. Na upartego możecie nawet zastosować te paski jako alternatywę dla <hr> :). Paski mają „standardowe kolory” bootstrapa nadawane poprzez klasy (info, warning, success itd.), mogą być […]

Czytaj!